XI kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Poštovane koleginice i kolege,

Herbološko društvo Srbije je u nastojanju da prati razvoj herbologije kao veoma dinamične discipline, očuvalo je dugu tradiciju organizovanja kongresa o korovima. U ime organizacionog i naučno-stručnog odbora, kao i Herbološkog društva Srbije, pozivamo Vas da uzmete učešće u radu XI kongresa o korovima i savetovanja o herbicidima i regulatorima rasta, koji će se održati 20-23. septembra 2021. godine u predivnom ambijentu jezera Palić. Zajedničko za kongrese o korovima je nastojanje članova Herbološkog društva Srbije i ostalih domaćih i inostranih učesnika da profesionalno predstave najnovije naučne rezultate i razmene iskustva iz oblasti proučavanja i suzbijanja korova, kao i stručne radove o herbicidima i regulatorima rasta. I ovaj put očekujemo aktuelna predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije eminentnih inostranih i domaćih predavača u okviru tematskih sekcija koncipiranih da na najbolji način okupe i podstaknu na aktivnije učešće sve učesnike skupa. Takođe, u program će biti uključena atraktivna ekskurzija u cilju upoznavanja turističkog potencijala Palića i okoline, kulturne baštine, kvalitetnih vina i dr.

Pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete uspešnijem radu kongresa.

Organizator

Programski odbor

Naučno-stručni odbor:

 1. dr Ljiljana Radivojević, predsednik
 2. akademik prof. dr Vaskrsija Janjić
 3. dr Sava Vrbničanin
 4. dr Stevan Knežević
 5. dr Milena Simić
 6. dr Zlatan Kovačević
 7. dr Siniša Mitrić
 8. dr Dragana Božić
 9. dr Ljiljana Nikolić
 10. dr Nenad Stavretović
 11. dr Bojan Konstantinović
 12. dr Maja Meseldžija
 13. dr Katarina Jovanović-Radovanov
 14. Maja Sudimac, dipl.inž.
 15. Jelena Perenčević, dipl.inž.
 16. Vladimir Ljubičić, dipl.inž
 17. dr Danijela Pavlović
 18. dr Goran Malidža

 

 Organizacioni odbor:

 1. dr Miloš Rajković, predsednik
 2. dr Ana Anđelković
 3. Mira Babić, dipl. inž.
 4. dr Milan Brankov
 5. dr Jelena Gajić Umiljendić
 6. Aleksandar Jotov dipl. inž.
 7. Dragan Lazarević, dipl. inž.
 8. Marina Lazarević, dipl. inž.
 9. Andrija Lilić, dipl. inž.
 10. dr Dragana Marisavljević
 11. Luka Matić, dipl. inž.
 12. mr Eleonora Onć-Jovanović
 13. Srđana Petrović, dipl. inž.
 14. dr Milena Popov
 15. Dejan Reljin, dipl. inž.
 16. dr Nataša Samardžić
 17. dr Marija Sarić-Krsmanović
 18. dr Verica Vasić
 19. Vladimir Vasojević, dipl. inž.
 20. dr Filip Vranješ
Važni rokovi
 • Dostava rezimea: do 31.05.2021. 
 • Izmene rezimea i dostavljanje konačnog teksta rezimea: 31.07.2021.
 • Rok za prijavljivanje sponzora: 31.07.2021.
 • Slanje drugog obaveštenja sa programom skupa: 15.08.2021.
 • Dostava celih radova: 30.09.2021.
Kotizacija

Do 30.06.2021.:
• Regularna kotizacija: 10.000 RSD
• Kotizacija za studente i penzionere: 5.000 RSD

Posle 30.06.2021.:
• Regularna kotizacija: 13.000 RSD
• Kotizacija za studente i penzionere: 8.000 RSD

Za prijavu i generisanje računa, kliknite ispod.

Registracija

Kotizacija obuhvata:

 • članarinu za 2021. godinu
 • reklamni materijal
 • posluženje u kafe pauzama
 • tri ručka
 • tri tematske večeri
 • ekskurziju
Vreme i mesto održavanja skupa

Početak: ponedeljak, 20.09.2021.

Završetak: četvrtak, 23.09.2021.

Mesto: Palić, Eko centar http://palickongresi.rs/venue/eko-centar    Google Maps

Rezervacija smeštaja
Planirane teme i tematske celine

• Biologija i ekologija korova
• Invazivne korovske vrste
• Herbicidi i regulatori rasta biljaka
• Rezistentnost korova i tolerantnost useva na herbicide
• Integralno suzbijanje korova

Uputstvo za pripremu i dostavu rezimea

Rezime pripremiti u programu MS Word, na jednoj strani A4 formata, marginama 2,5 cm, fontom Times New Roman 12, maksimalno 500 reči i 5 ključnih reči. Rezime treba da sadrži naslov rada (velikim slovima), prezime i ime autora, naziv i adresu institucije, E-mail adresu prvog ili jednog od autora, tekst koji ima uvod, materijal i metode, rezultate i zaključak. Rezime je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu organizatora skupa kongresokorovima2020@gmail.com do 31.05.2021. 

Rezimei će biti recenzirani, a recenzenti mogu zahtevati od autora da izvrše određene izmene rezimea. Autori su obavezni da eventualne izmene rezimea obave najkasnije do 30.06.2021.

U program kongresa biće uvršćeni samo radovi koji su prošli proceduru prijave, recenziranja i štampanja rezimea. Tekst celih radova je potrebno pripremiti prema uputstvu za publikovanje u časopisu Acta herbologica i dostaviti na adresu organizatora skupa do 30.09.2021.

Kontakti

dr Miloš Rajković
Mob.: 064 870 6116
E-mail: milos.rajkovic@nsseme.com

dr Ljiljana Radivojević
Mob.: 064 172 5778
E-mail: ljiljana.radivojevic@gmail.com