Invazivni korovi

Poslednjih tridesetak godina biološke invazije privlače sve veću pažnju ekologa, što je dovelo do rapidnog povećanja naučnih radova i popularnih članaka, kao i knjiga o invazijama, pa se stiče utisak da su invazije relativno nova pojava. Ipak, prvi radovi koji se odnose na invaziju potiču od poznatog prirodnjaka Darwin-a, koji kaže: „Mnogi evropski organizmi su prisutni na terenu La Plate, a u manjoj meri i u Australiji i u izvesnom stepenu su nadvladali autohtone vrste…“. Uprkos tome što su biološke invazije postojale i u dalekoj prošlosti, u opisivanju istorije bioloških invazija obično se kreće od publikovanja čuvenog klasičnog dela o invazijama „The Ecology of Invasions by Animals and Plants“ (Elton, 1958) 1 . Međutim, sadržaj ove publikacije je shvaćen tek 1980-tih, odnosno kada je postalo jasno da su invazije alohtonih vrsta jedna od najvećih opasnosti po autohtone vrste i ekosistem.

Rezime