VESTI

Uživo pratite savetovanje o rezistentnim korovima i usevima na herbicide, 2. novembara 2018. u 10:00h putem sledećeg linka.

Savetovanje o rezistentnim korovima i usevima na herbicide 2. novembar 2018.

Sastanak radne grupe ERWS "Varijateti tolerantni na herbicide" 29 - 31. maj 2017. Novi Sad

Novo izdanje: PESTICIDI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI