Savetovanje o rezistetnim korovima i tolerantnim usevima na herbicide (Novi Sad, 2.11.2018.)

U organizaciji Herbološkog društva Srbije, u Novom Sadu, u velikoj sali turističkog naselja „Ribarsko ostrvo“, 2. novembra 2018. godine, je održano savetovanje pod nazivom „Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide – stanje i perspektive“. Cilj skupa je transfer najnovijih informacija o stanju i predlogu mera za upravljanje rezistentnošću korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide. Savetovanje je prvenstveno namenjeno predstavnicima krupnijih poljoprivrednih gazdinstava i njihovih udruženja, zadrugama, poljoprivrednim apotekama, medijima, agronomima, predstavnicima savetodavnih službi, industrije pesticida, kompanija koje poseduju hibride tolerantne na pojedine herbicide, naučnih instituta, fakulteta, nadležnih ministarstava i sekretarijata, kao i drugih subjekata koji su povezani sa ovom problematikom.