Savetovanje o rezistetnim korovima i tolerantnim usevima na herbicide (Novi Sad, 2.11.2018.)

U organizaciji Herbološkog društva Srbije, u Novom Sadu, u velikoj sali turističkog naselja „Ribarsko ostrvo“, 2. novembra 2018. godine, je održano savetovanje pod nazivom „Rezistentni korovi i tolerantni usevi na herbicide – stanje i perspektive“. Cilj skupa je transfer najnovijih informacija o stanju i predlogu mera za upravljanje rezistentnošću korova na herbicide, uključujući najnovija saznanja o usevima tolerantnim na herbicide. Savetovanje je prvenstveno namenjeno predstavnicima krupnijih poljoprivrednih gazdinstava i njihovih udruženja, zadrugama, poljoprivrednim apotekama, medijima, agronomima, predstavnicima savetodavnih službi, industrije pesticida, kompanija koje poseduju hibride tolerantne na pojedine herbicide, naučnih instituta, fakulteta, nadležnih ministarstava i sekretarijata, kao i drugih subjekata koji su povezani sa ovom problematikom.

Preuzmite zbornik radova

Otvaranje savetovanja

Osnovni pojmovi, značaj i razvoj rezistentnosti korovskih biljaka na herbicide – akademik dr Vaskrsija Janjić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Rezistentnost korova na herbicide u Srbiji sa predlogom mera za upravljanje rezistentnošću – dr Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Transfer gena sa tolerantnih useva na divlje srodnike: put ka stvaranju rezistentnih korova na herbicide – prof. dr Sava Vrbničanin, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

Integralne mere kao vid održive borbe sa rezistentnim korovima na herbicide – Vladimir Ljubičić, Bayer

Antirezistentna strategija u Clearfield® usevima – Evropski program – Dragan Maćoš, BASF

Promocija monografije „Rezistentnost korovskih biljaka na herbicide“, autora Vaskrsije Janjića i Siniše Mitrića – prof. dr Zlatan Kovačević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Rano suzbijanje korova kao doprinos antirezistentnoj strategiji – dr Miroslav Ivanović i Istvan Dancza, Syngenta

Savetodavna služba – deo integrisanog sistema upravljanja rezistentnošću korova na herbicide – Maja Sudimac, PSS Institut Tamiš

Conviso Smart – nova tehnologija u proizvodnji šećerne repe – Tihomir Gujaničić, KWS

Hibridi kukuruza tolerantni prema cikloksidimu – deset godina posle – dr Goran Bekavac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo