Institucije i firme sa kojima sarađujemo:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

BASF Srbija d.o.o., Beograd

Bayer d.o.o., Beograd

Agromarket d.o.o., Kragujevac

Belchim Crop Protection SRB d.o.o., Beograd

Adama SRB d.o.o.

Agroarm d.o.o., Beograd

Chemical Agrosava d.o.o., Beograd

Galenika – Fitofarmacija d.o.o., Beograd

Nuseed Serbia d.o.o., Kać