ODRŽANI KONGRESI:

I kongres o korovima (Banja Koviljača, 1980. godine)

II kongres o korovima (Osijek, 1984. godine)

III kongres o korovima (Ohrid, 1988. godine)

IV kongres o korovima (Banja Koviljača, 1992. godine)

V kongres o korovima (Banja Koviljača, 1996. godine)

VI kongres o korovima (Banja Koviljača, 2000. godine)

VII kongres o korovima (Subotica, 2004. godine)

VIII kongres o korovima (Vrnjačka Banja, 2008. godine)

IX kongres o korovima (Zlatibor, 2012. godine) (zbornik radova)

X kongres o korovima (Vrdnik, 2016. godine) (zbornik radova)

Detaljnije o kongresima pročitajte "ovde".